ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร