messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้3,400
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)113,547
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก...
"Kick Off " โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายวิไล พรมชาติ เลขานุการนายกอบต.ห้วยยาง ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ "
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง นำโดยนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก อบต.ห้วยยางเ ป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร...
ประมวลภาพบรรยากาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 เดือนนี้ เงินเดือนออกเร็ว ดีใจกับอิโพะ อิเบะ เพิ่นเด้อ????????
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567
"Kick off จุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567" ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ✅️✅️ ✴️✴️วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณจุดบริการประชาชน อบต.ห้วยยาง ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (บริเวณปั๊มเอสโซ่) ต.ห้วยยาง...
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร...
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2567 (ภ.ด.ส.1) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
thumb_up facebook
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567

เฟคบุค อบต.ห้วยยาง

Facebook

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แนะนำผู้บริหาร /สายตรงผู้บริหาร
cast ผู้บริหารหน่วยงาน
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-0598191
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายก อบต. รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-0598191
รวมลิงค์

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
การป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567
กสธ.
11/04/2567
17/04/2567
ขอส่งคู่มือแนวทางการขออนุญาตใช้หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กสธ.
10/04/2567
17/04/2567
ขอแจ้งขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
สน.บถ.
11/04/2567
11/04/2567
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการและการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กพส.
11/04/2567
11/04/2567
การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
กค.
11/04/2567
11/04/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 18
[รายชื่อผู้อบรม e-GP รุ่น 18]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ