องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 96
info การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
โครงการประชุมประชาคมการจัดแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รูปภาพ)วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการประชุมป




วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 อบต.ห้วยยาง งานวิเคราะห์นโยบายและแผน จัดโครงการประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมี นายรำลึก อิงเอนุ ปลัดอบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.ห้วยยาง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเข้าใจและทราบวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผน และมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อีกทั้งผู้เข้าอบรมยังจะได้มีความรู้และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ได้ ซึ่งภายในงานตัวแทนจากหมู่บ้าน ทั้ง 16 หมู่บ้านในตำบลห้วยยาง ได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาภายในหมู่บ้านของตนเองเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
รวมลิงค์