องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
วันที่ 19 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสำรวย พูดเพราะ ประธานสภาอบต.ห้วยยาง นายไพรัช โชติพันธ์ กำนันตำบลห้วยยาง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาแก่ตัวแทนเยาวชนตำบลห้วยยาง ทั้ง 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตำบลห้วยยางเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ต่อไป
รายละเอียด : วันที่ 19 เมษายน 2565 อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายสำรวย พูดเพราะ ประธานสภาอบต.ห้วยยาง นายไพรัช โชติพันธ์ กำนันตำบลห้วยยาง ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาแก่ตัวแทนเยาวชนตำบลห้วยยาง ทั้ง 16 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตำบลห้วยยางเห็นความสำคัญในการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเกิดความรักความสามัคคีในชุมชน ต่อไป
ผู้โพส : admin