องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
เปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565
รายละเอียด : วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดยนายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลห้วยยาง (ศปถ.อบต.ห้วยยาง) ร่วมงานเปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 โดยได้รับเกียรติจากจ่าสิบเอก คำนึง พรหมพิมพ์ นายอำเภอเมืองสกลนคร เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลห้วยยาง ได้ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ภายใต้ชื่อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับรถอย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ณ บริเวณกิโลเมตรที่ 6 ใกล้กับสถานีบริการปั๊มน้ำมันปตท.บ้านศรีวิชา ถนนสกล- กาฬสินธ์ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวพักผ่อน เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ ได้รับความสะดวก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ห่างไกลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่อบต.ห้วยยาง รพสต.ในพื้นที่ ตำรวจ และอาสาสมัคร คอยอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด 24 ชั่วโมงสอดคล้องกับการดำเนินการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ หลังจากเสร็จพิธีเปิดจุดบริการประชาชนตำบลห้วยยางแล้ว คณะพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง และภาคีเครือข่ายผู้มาร่วมงานได้ร่วมกันจัดทำประเพณีรดน้ำดำหัว ขอพรจากผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล สร้างความประทับใจ แก่ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ผู้โพส : admin