messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
อบต.ห้วยยาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยาง เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสกล-กาฬสินธ์ุ เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ - หน้าโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นทำความสะอาดถนนเส้นทางดังกล่าวให้สะอาด สวยงาม เตรียมพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
รายละเอียด : วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายกอบต.ห้วยยาง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/ อสม./สมาชิกสภาอบต.ห้วยยาง/ แขวงทางหลวงสกลนคร ที่ 1/ /สถานีรายงานภูเขียว/ ร.3 พัน.1/วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร/โรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฎร์อุทิศ /โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคำ และพนักงาน/เจ้าหน้าที่ อบต.ห้วยยาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาห้วยยาง เก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนสกล-กาฬสินธ์ุ เริ่มตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านศรีวิชาคุรุราษฏร์อุทิศ - หน้าโรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร ทั้งนี้เพื่อเป็นทำความสะอาดถนนเส้นทางดังกล่าวให้สะอาด สวยงาม เตรียมพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 17-26 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร และจะประทับแรม ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์
ผู้โพส : admin