องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ขอเชิญผู้รับบริการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
ผู้โพส : admin