องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 647
เดือนนี้ 6,537
เดือนที่แล้ว 9,989
ทั้งหมด 57,273

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 1/2564
รายละเอียด : วันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง นายรำลึก อิงเอนุ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ครั้งที่ 1/2564 โดยมีเรื่องพิจารณาร่วมกัน 5 เรื่องดังนี้ 1. พิจารณารับรองรายงานการเงิน ไตรมาส 4/2563 2. พิจารณารับรองรายงานการเงิน ไตรมาส 1/2564 3. พิจารณาอนุมัติแผนการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 4. พิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 5. พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบวาระที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อการบริหารจัดการกองทุน ฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ต่อไป
ผู้โพส : admin
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
รวมลิงค์