องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้ 8,392
เดือนที่แล้ว 16,275
ทั้งหมด 72,828

cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาขาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนานกเค้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพะเนาว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศรีวิชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อซื้อสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) งวดที่ ๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗,๖๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘,๒๕๓ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๔,๑๘๕ บาท (สองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมแซมเสียงตามสายบ้านหนองแฝกพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาดสมบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ (เฉพาะวันทำการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่า หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยยาง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ สำหรับเด็ก ก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขต อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ฯ สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๐๑.๑-๖๒-๐๐๕๓ เป็นเงิน ๕,๒๙๐ บาท (ห้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๖,๐๘๐ บาท (หกพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บน-๘๕๓๓ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๔-๐๐๐๕ เป็นเงิน ๑๑,๙๕๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการรับเสด็จ รูปพระบรมฉายาลักษณ์ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงิน ๖,๕๐๐ บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็กเก็บเอกสารชนิดบานทึบ จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมอุสาหกรรม (สามขา) เป็นเงิน ๒๒,๔๐๐ บาท (สองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน ๘๑-๔๘๖๘ สกลนคร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๖-๐๐๐๘ เป็นเงิน ๕๓,๗๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุเตรียมการรับเสด็จ เป็นเงิน ๑๖๒,๐๓๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาลหมู่บ้านลาดสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านนาคำ หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานกระจกเลื่อน จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๗,๙๘๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้ออุปกรณ์สำหรับก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาทำป้ายสติ๊กเกอร์ตัดฟิวเจอร์บอร์ด อบต.ห้วยยาง จัดกิจกรรมภายใต้มาตรการรวมกลุ่มไม่เกิน ๕๐ คน และป้ายคุมเข็มมาตรการ DMHTT ตั้งการ์ดสูงปฏิบัติ ๕ ข้อต่อสู้โควิด-๑๙ จำนวน ๑๑ ป้าย เป็นเงิน ๕,๕๐๐ บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับหมึกพิมพ์ Canon ๓๒๕ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท (เก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ซื้อขวดพลาสติก Pet พร้อมฝา ขนาด ๑๐๐ ซีซี โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท (หกพันบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed เหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน ๒๓ป้าย เป็นเงิน ๘,๔๒๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างเหมาแรงงานฉีดพ่นหมอกควัน โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘,๔๐๐ บาท (แปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็นเงิน ๔๓,๓๕๐ บาท (สี่หมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างวางท่อ คสล.หลังกำแพง อบต.ห้วยยาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างปรับปรุงถนนบ้านท่าวัดทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้านนาขาม หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายบ้านเหล่า หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๕,๐๘๐ บาท (ห้าพันแปดสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๔,๑๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๕๐,๙๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างซ่อมรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๑-๔๔๗๑ สน จำนวน ๗,๗๓๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เป็นเงิน ๑๖๕,๗๔๒ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสองบาทถ้วน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
1 - 50 (ทั้งหมด 601 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
แนะนำผู้บริหาร
1620320400 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
(นายรำลึก อิงเอนุ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 088-5150200
รวมลิงค์