messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการขออนุญาตก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 17
find_in_page คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่อง การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
find_in_page คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : 27
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 414
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2563 | เปิดอ่าน : 426
คู่มือการปฏฺบัติงานด้านการเงิน และการบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 448
คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 424
คู่มือการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2561 | เปิดอ่าน : 455
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1