messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก...[21 มีนาคม 2567]
"Kick Off " โครงการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนชุมชน/แผนพัฒนาหมู่บ้าน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)[21 มีนาคม 2567]
นายเทวัญ มีไกรราช รองนายก อบต.ห้วยยาง และนายวิไล พรมชาติ เลขานุการนายกอบต.ห้วยยาง ร่วมพิธีเปิดงาน "เปิดบ้านวิชาการ "[12 มีนาคม 2567]
วันที่ 11 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลห้วยยาง นำโดยนายเสน่ห์ ดวงปากดี รองนายก อบต.ห้วยยางเ ป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตร...[11 มีนาคม 2567]
ประมวลภาพบรรยากาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2567 เดือนนี้ เงินเดือนออกเร็ว ดีใจกับอิโพะ อิเบะ เพิ่นเด้อ????????[9 มีนาคม 2567]
ขอเชิญผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ ร่วมประเมิน ITA แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT ประจำปี 2567[1 มีนาคม 2567]
"Kick off จุดบริการประชาชนตำบลห้วยยาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2567" ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ✅️✅️ ✴️✴️วันที่ 28 ธันวาคม 2566 ณ บริเวณจุดบริการประชาชน อบต.ห้วยยาง ถนนสายสกลนคร-กาฬสินธุ์ (บริเวณปั๊มเอสโซ่) ต.ห้วยยาง...[29 ธันวาคม 2566]
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยเทศกาลปีใหม่ 2567 โดยมี นายชยุต วงศ์วณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร...[29 ธันวาคม 2566]
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร อบต.ห้วยยาง นำโดย นายบุญหลาย ผาใต้ พร้อมคณะพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาห้วยยาง -พังขว้าง เกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2566 ...[29 ธันวาคม 2566]
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. อบต.ห้วยยาง โดย นายบุญหลาย ผาใต้ นายก อบต.ห้วยยางพร้อมเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ทหารจาก ร.3 พัน 1 ร่วมพิธีมอบบ้านและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวแสงดาว มีไกรราช...[28 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 - 10 (ทั้งหมด 182 รายการ)