องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง 537 หมู่ 4 บ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โทร 042-163164-8 โทรสาร 042-163167ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 85
group คณะผู้บริหาร
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายวิไล พรมชาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
นายวิไล พรมชาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
แนะนำผู้บริหาร
ผู้บริหารหน่วยงาน
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
นายบุญหลาย ผาใต้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0845141809
รวมลิงค์