messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นายเทวัญ มีไกรราช
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 093-0598191
นายเสน่ห์ ดวงปากดี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 084-7913758
นายวิไล พรมชาติ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0640472041
นางสาวณฐ หอมจันทร์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง
โทร : 0805592992