messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ห้วยยาง
อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สวัสดีค่ะ สอบถามข้อมูลค่ะ เบี้ยยังชีพเดือนเมษายน จ่ายวันไหนคะ (09 เมษายน 2567) สายฝน ชวนแาจ กำหนดการ จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนเมษายน 2567 คือ วันที่ 9 -10 เมษายน 2567 ค่ะ
แจ้ง นางสาวบุษบง วงค์สีดา ได้ชำระค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้วนะคะตามจำนวนเงินที่แจ้งมา 392.92 ชำระเมื่อวันที่ 8/07/66 เวลา14:12 ผ่านทางเลข บชที่ส่งมา ได้พยายามติดต่อแจ้งการโอนนามหมายเหตุกับเจ้าหน้าที่กองคลัง ฝ่ายพัฒนารายได้และจัดเก็บรายได้แล้วแต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงมาแจ้งให้ทราบผ่านทางช่องทางนี้ค่ะ (08 กรกฏาคม 2566) บุษบง วงค์สีดา รับทราบค่ะ จะแจ้งเจ้าหน้าที่จัดเก็บ เพื่อดำเนินการข้อมูลให้นะคะ ขอบพระคุณค่ะ
ขอเรียนสอบถามว่ามีตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างใหม่หรือไม่ (สามารถรับโอนข้าราชการท้องถิ่นทุกประเภทได้) ปัจจุบันผมดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สังกัด อบจ อยากจะโอนย้ายมาอยู่สกลนครกับครอบครัวครับ (23 มีนาคม 2566) ท่าวัดทุ่งพัฒนา-ศรีวิชา ติดต่อ ฝ่ายบริหารงานบุคคลนะคะ นักทรัพยากรบุคคล เบอร์ 042-163167
มีบริการพ่นยาฆ่าเชื้อ covid-19 ในที่อยู่อาศัยไหมครับ (13 เมษายน 2565) นายสุพิชฌาย์ วิเศษขลา ทางอบต.ห้วยยาง จะส่งเจ้าหน้าที่ออกดำเนินการพ่นย่าฆ่าเชื้อ Covid19 บ้านเรือนที่อยู่อาศัย แก่ประชาชนตำบลห้วยยางที่ติดเชื้อโควิด ค่ะ แจ้งประสานผ่านผู้ใหญ่บ้าน มาได้เลยค่ะ
สอบถามหน่อยค่ะ อยากยื่นขอทะเบียนบ้านต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ (05 เมษายน 2565) วัชรี ม่อมพะเนาว์ ยื่นขอทะเบียนบ้าน ที่ว่าการอำเภอเมืองสกลนคร นะคะ
ตอบคำถามแล้ว 5 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: